Agricoop Třinec

AKTUALITY

27. 9. 2023 Výzva pro akcionáře k předložení akcií

  Výzva k předložení akcií
27. 7. 2023 Zveme naše akcionáře na řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 29. srpna 2023

  Pozvánka na valnou hromadu 29. 8. 2023
  Jednací řád
  Stanovy společnosti
  Zpráva auditora, účetní závěrka
  Zpráva dozorčí rady
  Výroční zpráva
5. 2. 2023 Zveme naše akcionáře na řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 8. března 2023

  Pozvánka na valnou hromadu 8. 3. 2023
  Jednací řád
  Stanovy společnosti
  Smlouva o výkonu funkce Ing. Robert Cieślar
  Smlouva o výkonu funkce Ing. Pawel Czyž
  Smlouva o výkonu funkce Ing. Tomasz Göbel
  Smlouva o výkonu funkce Daniela Hensler
  Smlouva o výkonu funkce Ing. Alena Přibyláková
  Smlouva o výkonu funkce Ing. Lukáš Słowiaczek
  Životopis Ing. Robert Cieślar
  Životopis Ing. Pawel Czyž
  Životopis Ing. Tomasz Göbel
  Životopis Daniela Hensler
  Životopis Ing. Alena Přibyláková
  Životopis Ing. Lukasz Slowiaczek
11. 9. 2022 Zveme naše akcionáře na řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 14. října 2022

  Pozvánka na valnou hromadu 14. 10. 2022
  Navrhované osoby
  Zpráva uditora, účetní závěrka
  Výroční zpráva
  Zpráva dozorčí rady
  Jenací řád
  Životopisy
  Smlouva o výkonu funkce - Jana Grygová
  Smlouva o výkonu funkce - Bc. Gustav Pilch
27. 6. 2022 Z důvodu onemocnění členů představenstva, které znemožňuje členům představenstva zúčastnit se valné hromady svolané na 30.6.2022 od 9:00 hod, představenstvo společnosti tímto odvolává valnou hromadu svolanou na 30.6.2022 od 9:00 do budovy dispečinku společnosti v Oldřichovicích čp. 50.
  Zrušení termínu valné hromady
22. 5. 2022 Zveme naše akcionáře na řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 30. června 2022
  Pozvánka na valnou hromadu
11. 3. 2021 Oznámení o výsledku rozhodování distanční valné hromady
  Oznámení o výsledku rozhodování
25. 11. 2020 Oznamujeme, že současná mimořádná situace v oblasti ochrany zdraví a s tím souvisejícího vyhlášení nouzového stavu nám bohužel nedovoluje uskutečnit valnou hromadu společnosti v plánovaném termínu 30. listopadu 2020 a její konání bylo zrušeno. Valná hromada bude svolána v nejbližším možném termínu po uvolnění situace nebo budou podniknuty jiné kroky k přijetí potřebných rozhodnutí valné hromady.
  Zrušení termínu valné hromady
29. 10. 2020 Zveme naše akcionáře na řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 30. listopadu 2020
  Pozvánka na valnou hromadu
22. 05. 2019 Zveme naše akcionáře na řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 28. června 2019
  Pozvánka na valnou hromadu
7. 04. 2019 Nabízíme pronájem garáží, odstavných ploch, hal a skleníků. Více informací na stránce VÝROBKY, SLUŽBY, PRONÁJEM a na tel. 558 348 158
23. 05. 2018 Zveme naše akcionáře na řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 29. června 2018
  Pozvánka na valnou hromadu
12. 10. 2017 AGRICOOP Třinec a.s. prodává letošní seno z 1. a 2. seče
Kontakt tel. 558 348 155, 737 238 024, 737 238 020
PRODEJ SENA UKONČEN
21. 05. 2017 Zveme naše akcionáře na řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 27. června 2017
  Pozvánka na valnou hromadu
18. 09. 2016 Proběhla kompletní rekonstrukce našeho webu.
Informace budou postupně doplňovány včetně obsahu původních stránek.
15. 09. 2016 Zahájen výdej obilí za pronájem pozemků.
14. 09. 2016 Najdete nás na Facebooku
14. 09. 2016 Stránka O SPOLEČNOSTI byla doplněna o dokumenty pro akcionáře.
1. 09. 2016 Hledáme nové ošetřovatele zvířat. Více informací na stránce NABÍDKA PRÁCE
29. 06. 2016 Proběhla řádná valná hromada, která schválila výsledky společnosti za účetní rok 2015.
20. 05. 2016 Pozvánka na Valnou hromadu 2016


Na začátek